Welke testen worden uitgevoerd?

Welke testen worden uitgevoerd
Diagnostic d'exclusion Uitsluitingsdiagnose
Dosage des D-Dimères Bepalen van de D-dimeren
STA®-Liatest® D-Di STA®-Liatest® D-Di
   
Diagnostic étiologique : tests de 1ère intention Etiologische diagnose: Eerstelijnstesten
   
Dosage de l'Antithrombine Bepalen van de antitrombineactiviteit
STA®-Stachrom® AT III STA®-Stachrom® AT III
   
Dosage de la Protéine C Bepalen van de proteïne C-activiteit
STA®-Staclot® Protein C STA®-Staclot® Protein C
Ou Of
STA®-Stachrom® Protein C STA®-Stachrom® Protein C
   
Dosage de la Protéine S Bepalen van de proteïne S-activiteit
STA®-Staclot® Protein S STA®-Staclot® Protein S
STA®-Liatest® Free Protein S STA®-Liatest® Free Protein S
Ou Of
Asserachrom® Free Protein S Asserachrom® Free Protein S
   
Dosage de la Résistance à la Protéine C activée Bepalen van de geactiveerde proteïne C-resistentie
STA®-Staclot® APC-R STA®-Staclot® APC-R
   
Diagnostic étiologique : tests de 2ème intention Etiologische diagnose: Tweedelijnstesten
Dosage de la Protéine C

Bepalen van de proteïne C-activiteit

Asserachrom® Protein C Asserachrom® Protein C
   
Dosage de la Protéine S Bepalen van de proteïne S-activiteit
Asserachrom® Total Protein S Asserachrom® Total Protein S