Screening voorafgaand aan een chirurgische ingreep

Wat houdt screening voor hemostase vóór een chirurgische ingreep in?

Screening voor hemostase voorafgaand aan een chirurgische ingreep heeft als doel te garanderen dat er geen risicofactoren voor hemorragie zijn bij patiënten die een chirurgische ingreep moeten ondergaan.

Top