Kwaliteitsbeleid

Een gedeeld engagement

De visie van Stago is om een referentie te zijn op het gebied van in vitro-diagnostiek voor de gezondheid van zoveel mensen als mogelijk.

Onze missie is het verbeteren van gepersonaliseerde zorg door het ontwikkelen van krachtige biotechnologische oplossingen voor bloedonderzoek, meer specifiek voor hemostase en cellulaire hematologie.

Onze gedeelde waarden worden door elke medewerker uitgedragen:
• betrokkenheid en verantwoordelijkheid binnen het kader van de visie en missie van onze organisatie;
• ondernemerschap, al sinds haar oprichting de drijfveer van Stago;
• een goede teamgeest die essentieel is om onze doelstellingen te halen;
• klanttevredenheid, door onze producten en onze dienstverlening;
• luisteren, begrip tonen en een ethische opstelling tegenover patiënten, partners en medewerkers.

Het systeem voor kwaliteitsbeheer van Stago wordt voortdurend geëvalueerd om te garanderen dat:
• onze producten, diensten, activiteiten en werkmethodes op elk moment overeenstemmen met de wetenschappelijke, klinische, wettelijke, reglementaire en normatieve context en ontwikkelingen;
• we zo milieuvriendelijk mogelijk werken door een goed energiebeheer (herkomst en verbruik), scheiding en recyclen van afval, ecologische initiatieven, afvalpreventie en alles wat we verder op dit gebied kunnen doen.
Deze doelstellingen, die door het topmanagement zijn goedgekeurd en regelmatig door hen worden gereviseerd, zijn door iedereen gekend.

Elke medewerker is zich bewust van de essentiële rol die hij of zij speelt in het kwaliteitsbeleid en draagt actief bij aan het verbeteringsproces van de Groep.

Dankzij de acties en het engagement van ieder van ons kan Stago steeds beter inspelen op de verwachtingen van haar klanten en partners.

Jean-Claude Piel
President

De site te Taverny, Frankrijk - productiecentrum van reagentia voor in-vitrodiagnostiek - beschikt over een gecertificeerd kwaliteitssysteem conform ISO 14001.