Kwaliteitsbeleid

Een gedeeld engagement

Sinds vele jaren is de visie van Stago om referentie en leider in het diagnosticeren van hemostase en trombose gerelateerde aandoeningen te zijn.

Haar missie: Het meest uitgebreide gamma aan reagentia en analyzers te ontwikkelen, produceren en leveren aan de gezondheidssector. De producten zijn veilig, krachtig en worden volgens de meest geavanceerde technologieën ontwikkeld om zo beter de pathologie gelinkt aan hemostase te voorkomen, te begrijpen, te behandelen en op te volgen. Stago zet ook in op competentie, onafhankelijkheid en objectiviteit om zo vergelijkende tests tussen laboratoria voor haar klanten op te zetten.

De waarden van het bedrijf steunen op: 

 • Kennis van de wetenschap en techniek – de behoeften van klanten en markten
 • Effectiviteit door ondernemerschap en teamspirit
 • Klanttevredenheid door producten maar ook en vooral door uitstekende service
 • Welzijn en een ethische opstelling tegenover patiënten, partners en medewerkers.

Daarom heeft Stago een systeem voor kwaliteitsbeheer uitgewerkt dat is gebaseerd op de volgende doelstellingen: 

 • de permanente toereikendheid van onze producten, onze diensten, onze activiteiten en onze werkmethodes met betrekking tot:
  • de evolutie van de wettelijke, reglementaire en normatieve context,
  • het milieu door energiebeheer, afval sorteren en recycleren, ecologische acties, het voorkomen van vervuiling en alle andere ecologische risico’s,
  • de conformiteit met alle reglementaire en normatieve vereisten die van toepassing zijn,
  • elke andere vereiste die Stago onderschrijft.
   • zorgvuldig luisteren naar alle stakeholders om hen tevreden te stellen,
   • de knowhow en de organisatie perfect aanpassen,
   • een dynamiek van informatie, sensibilisering, continue verbetering voor alle personeelsleden.

Deze doelstellingen die door het topmanagement zijn goedgekeurd en regelmatig door hen worden gereviseerd, zijn door iedereen gekend.

Wanneer de doelstellingen niet zijn bereikt, draagt iedereen zijn steentje bij om aangepaste oplossingen voor te stellen.

Ieder van ons moet zich bewust zijn van de essentiële rol die hij of zij speelt in het kwaliteitsbeleid en de vooruitgangsdynamiek van het huis onderschrijven.

Door de acties en het engagement van ieder van ons kunnen we blijvend beter inspelen op de verwachtingen van onze klanten en onze partners.

Top