Trombofilie

Informatie over trombofilie

Trombofilie, dat aangeboren of verworven kan zijn, is een stollingsstoornis die gepaard gaat met hypercoagulabiliteit waardoor diep veneuze trombose (DVT) kan ontstaan. Hier bespreken we alleen aangeboren trombofilie, met andere woorden anomalieën bij patiënten met een familiale voorgeschiedenis van trombose. We beschrijven de situaties met betrekking tot verworven hypercoagulabiliteit niet (bijvoorbeeld antifosfolipidensyndroom of kanker).