Wetenschappelijke partners

NVTH (Nederlandse Vereniging voor Trombose en Hemostase)
http://www.nvth.nl

ISTH (International Society on Thrombosis and Haemostasis)http://www.isth.org/

BSTH (Belgian Society on Thrombosis and Haemostasis)
http://www.bsth.be/

Top