Het Stago HIT portfolio

Heparine geïnduceerde trombocytopenie (HIT) type II is een zeldzame maar zeer serieuze prothrombotische aandoening die kan optreden wanneer een patiënt UFH of LMWH toegediend krijgt. In 90% van de patiënten die onderzocht worden is het van belang om HIT vroeg uit te sluiten, dor te kunnen gaan met het toedienen van heparine en daarmee onnodige bloedingsrisico’s en alternatieve therapieën te vermijden. De Stago oplossingen voor de HIT diagnostiek omvat de STic Expert® HIT en de Asserachrom HPIA®.

  •  De STic Expert® HIT is een laterale flow immunoassay die zowel met serum als met plasma werkt. 
  • De STic Expert® HIT komt in een individuele verpakking en geeft na 10 minuten de uitslag. 
  • De test heeft een 100% negatief voorspellende waarde.[1]
  • De test heeft een hoge specificiteit.[1]
  • De test is makkelijk in het gebruik.
  • De test is gevalideerd in combinatie met de 4T score  en de Asserachrom HPIA®.[2]
  • De STic Expert® HIT heeft nu ook zijn eigen controles!

HIT_Image_Flacon

Stago levert met de introductie van de STic Expert® Control naast de controlelijn in de STic nog twee extra controles voor de testlijn. Beide controles zijn specifiek ontwikkeld voor de STic Expert® HIT.  Bovendien zijn de controles CE IVD gemarkeerd en vergroten niet alleen het vertrouwen in de test, maar kunnen ook waardevol zijn tijdens het accreditatieproces.

Bovendien levert Stago ook de Asserachrom® HPIA ELISA. De kit is uitstekend voor de kwantitatieve detectie van anti PF4 IgG type antistoffen. De Kit bestaat uit individuele strips die per batch gebruikt kunnen worden. De test heeft een negatief voorspellende waarde van 100% en een hoge specificiteit[3].

HIT_Image_Schema

Tot slot heeft Stago ook recent het 5B9 antilichaam toegevoegd aan het portfolio. Dit antilichaam kan worden ingezet voor wetenschappelijke doeleinden (RUO) en is beschikbaar als 0,5 mg gelyofiliseerd product. Het antilichaam is een chimeer met een gehumaniseerd Fc fragement en gedraagt zich vergelijkbaar als anti-PF4/heparine IgG antilichamen. Dit is mogelijk omdat het in staat is om FcγRIIA gemedieerde plaatjesactivatie te induceren en is daarmee zeer geschikt om deze specifieke vorm van plaatjesactivatie of de pathofysiologie van HIT te bestuderen[4]

Eerdere suggesties voor het gebruik zijn:

  • Het identificeren van goede of minder goede responders in de selectie van een donor[5].
  • Het evalueren van plaatjesreactiviteit[5].
  • Het bereiden van HIT positieve samples[6].

HIT Range sell-sheet.

Referenties:

[1] Sachs U. J. et al. - Evaluation of a new nanoparticle-based lateral-flow immunoassay for the exclusion of heparin-induced thrombocytopenia (HIT) - Thromb Haemost 2011; 106: 1197–1202

[2] Leroux D. et al. - Prospective evaluation of a rapid nanoparticle-based lateral flow immunoassay (STic Expert® HIT) for the diagnosis of heparin-induced thrombocytopenia. - Br. J. Haematol. 2014, May 12

[3] Elalamy I. - Multicentric evaluation of a new ELISA assay: Asserachrom HPIA-IgG and its potential heparin-induced thrombocytopenia diagnosis. - GEHT, 2009, Poster.

[4.] Kizlik-Masson C. et al. - 5B9, a monoclonal antiplatelet factor 4/heparin IgG with a human Fc fragment that mimics heparin-induced thrombocytopenia antibodies. - J.Thromb. Haemost., 15, 2065-2075, 2017.

[5.] Vayne C. et al. - Evaluation of functional assays for the diagnosis of heparin induced thrombocytopenia using 5B9, a monoclonal IgG that mimics human antibodies. - J. Thromb. Haemost., 18, 968-975, 2020.

[6.] Pouplard C. - Multicentre evaluation of 5B9, a monoclonal anti-PF4/heparin IgG mimicking human HIT antibodies, as an internal quality control in HIT functional assays: Communication from the ISTH SSC Subcommittee on Platelet Immunology - J Thromb Haemost. 2022;20:252–259.