Tests & klinische toepassingen

Dit gedeelte heeft als doel om een eenvoudig antwoord te geven op de diverse vragen over de klinische praktijk en ziekten.
Voor de duidelijkheid trachten we, daar waar mogelijk, homogeniteit te handhaven tussen de diverse klinische situaties die worden beschreven: definitie, oorsprong, klinische presentatie, complicaties, diagnose en laboratoriumtests alsook therapie.
Uiteraard kunnen we niet elk van deze verschillende gebieden in detail beschrijven en daarom beperken we ons tot een perspectief over de rol van laboratoriumtests in medische situaties op het gebied van hemostase en trombose.

Mettertijd zullen nieuwe hoofdstukken aan dit gedeelte worden toegevoegd.