Welke behandeling is beschikbaar?

We moeten rekening houden met de volgende twee factoren:

  • preventie van trombo-embolische accidenten;
  • behandeling van trombo-embolische voorvallen (DVT en/of PE).

Profylactische therapie is aangewezen bij sommige patiënten in bepaalde klinische situaties. Ze houdt het gebruik in van heparine (UFH of LMWH) of van een van de nieuwe geneesmiddelen die onlangs werden geïntroduceerd voor de preventie van DVT bij patiënten die een orthopedische chirurgische ingreep ondergaan:

  • het directe anti-Xa-geneesmiddel, rivaroxaban (Xarelto®); 
  • het directe anti-IIa-geneesmiddel, dabigatran (Pradaxa®).

Behalve de controle van de bloedplaatjestelling, die noodzakelijk is bij patiënten die met heparine worden behandeld, kan de anticoagulante activiteit van heparine worden geëvalueerd door de anti-Xa activiteit te bepalen.
Hoewel in theorie een laboratoriumcontrole niet noodzakelijk is voor toediening van rivaroxaban en dabigatran, zijn er toch tests beschikbaar om de anti-Xa-activiteit van rivaroxaban en de anti-IIa-activiteit van dabigatran te bepalen, op basis van de Ecarine-stollingstijd (Ecarin Chromogenic Assay - ECA).

Een curatieve behandeling van DVT en PE houdt het gebruik in van UFH of LMWH (bepaalde soorten van LMWH zijn niet toegestaan bij de behandeling van PE) en, recenter, het gebruik van fondaparinux (Arixtra®).
Indien nodig kan de anticoagulante activiteit van fondaparinux worden bepaald door de anti-Xa-activiteit te meten.
Bovendien moeten vitamine K-antagonisten op de eerste dag worden gestart. De streefwaarde voor de INR is 2,5 (tussen 2,0 en 3,0).

Bij patiënten die heparinegeïnduceerde trombocytopenie (HIT) vertonen, wordt in sommige landen een alternatieve therapie gestart met danaparoïdenatrium (Orgaran®), lepirudine (Refludan®) of argatroban. Indien nodig, kan de anticoagulerende activiteit van danaparoïdenatrium worden gemeten door de anti Xa-activiteit te bepalen, terwijl de anticoagulerende activiteit van lepirudine en argatroban kan worden geëvalueerd met de Ecarine-stollingstijd (ECA).