Innovaties omzetten naar efficiënte gestandaardiseerde producten die voor alle laboratoria beschikbaar zijn

De DISC (industrieel beheer & toeleveringsketen) verenigt verschillende vormen van expertise en omvat industrialisering, productie, productmanagement en logistiek om zo aan de vereisten van klanten over de hele wereld te voldoen.

Globaal gezien, is de markt voor laboratoriumanalyse extreem gevarieerd op het vlak van medische praktijken, organisatie, wetgeving, regelgevende vereisten en financieringsmethoden. En Stago moet op al die vlakken voor een oplossing zorgen.

Deze afdeling beschikt ook over personeel dat gespecialiseerd is in ‘aanhoudende verbetering’ (valideren van methoden, metrologie, veranderingsmanagement), toelevering, aankoop, engineering en onderhoud.

Het is onze doelstelling om onze klanten langdurig tevreden te stellen, een doel dat door al onze teams wordt aangenomen en gedeeld.

Activiteiten en expertise

Daarom moeten onze systemen (analysetoestellen, reagentia, consumptieartikelen, diensten) onberispelijk zijn
 • Zelfs de meest ongelooflijke innovatie heeft geen betekenis of toekomst zonder de mogelijkheid om er een gestandaardiseerd industrieel product van te maken.
 • Wat laboratoriumanalyses betreft, zijn de betrouwbaarheid en de reproduceerbaarheid van de analytische resultaten die een laboratorium levert, van essentieel belang voor de gezondheidszorg die aan patiënten wordt geboden.

Daarom moeten onze systemen (analysetoestellen, reagentia, consumptieartikelen, diensten) onberispelijk zijn.


3 belangrijke expertisedomeinen

 • Instrumentatie: brede expertise in robotica, gegevensverwerking, elektronica, elektromechanica, optische metingen, methodologie, microvloeistoffen, …
 • Reagentia: controle over de methode van standaardiseringsprocessen, productie van ‘grote volumes’, controle van grondstoffen en biochemische technieken (bv. enzymologie, immunologie, purificatie) en chemie.
 • Consumptieartikelen: voornamelijk meetcuvetten voor eenmalig gebruik (ontwikkeling, industrialisering, enz.)

Van industrialisering naar de eindgebruiker, wereldwijd

Productie-expertise

De productieactiviteiten volgen een logica van continue verbetering zodat we:

 • een constante toevoer van goederen naar onze klanten kunnen garanderen
 • kwalitatief hoogstaande, krachtige producten kunnen aanbieden
 • de flexibiliteit van processen kunnen verhogen en voor een continue producttoevoer kunnen zorgen


Om aan de verwachtingen van onze klanten, zowel rechtstreekse (laboratoria) als onrechtstreekse klanten (verdelers, filialen) te kunnen voldoen, moeten we extra aandacht besteden aan:

 • de veiligheid in de productiefaciliteiten
 • het optimaliseren van de ergonomie (montage, integratie) om voor een betere productiviteit (zowel kwalitatief als kwantitatief) te zorgen
 • het beperken van de cyclustijden (i.e. de tijd die nodig is om een product te maken; hoe minder tijd er nodig is, hoe lager het risico op uitgeputte voorraden)
 • de integratie van de kwaliteitscontrole in elke fase van het productieproces

Expertise in de toevoer van grondstoffen

 • In staat zijn om, bij de allereerste fasen van het productontwerp, de beste match van ‘item- leverancier’ te selecteren en te voldoen aan de vereisten van zowel ‘ontwerpers’ als ‘producenten’ om ervoor te zorgen dat het hoge kwaliteitsniveau dat klanten verwachten, wordt bereikt
 • De geselecteerde leveranciers worden tijdens de volledige levensduur van het product gecontroleerd en geëvalueerd
 • Stago beschikt momenteel over meer dan 250 actieve leveranciers voor 3.000 items die als grondstoffen en ingrediënten worden gebruikt.


Continue verbetering op dit vlak is cruciaal om:

 • de toevoer van grondstoffen en ingrediënten te verzekeren
 • de voorraadniveaus te optimaliseren

Expertise in distributie

Aangezien Stago 85 % van zijn productie uitvoert, is een volledige controle van de logistiek van essentieel belang: expertise in vrachtbeheer (lucht, zee, koude keten, verpakking, douanevoorschriften, enz.) en het beheer van voorraden en de processtroom.

Voor zijn wereldwijde distributie gebruikt Stago op dit moment twee logistieke platformen en satellietmagazijnen in overeenstemming met de geografische vereisten.
Behalve het rechtstreeks versturen van goederen naar eindgebruikers en verdelers bieden die centra ook ondersteuning aan technische afdelingen met betrekking tot de snelle toevoer van tools en reserveonderdelen.

We hebben continue verbeteringsprocessen geïmplementeerd, in het bijzonder om de tijden voor het verwerken en klaarmaken van bestellingen te beperken.

Doorheen het hele bedrijf, maar vooral in onderzoek & ontwikkeling, in de industriële afdeling en in de toeleveringsketen werd er een zorgvuldig gestructureerde beheersmethode ontwikkeld conform de basisprincipes van ‘Lean Six Sigma’ (oorspronkelijk door Motorola geïmplementeerd). Die methode biedt een globaler zicht op de processen zodat we de kwaliteit van onze producten en diensten continu kunnen verbeteren. Daarnaast maakt Stago gebruik van andere tools die zijn ontworpen om de netwerkorganisatie te optimaliseren, zoals Visual Management of 5S.

Belangrijkste productiecentra in Frankrijk …

 • Instrumentenproductie: Gennevilliers
 • Hemostaseplasma : Franconville & Taverny (reagens)
 • Cellulaire hemostase: Marseille ( BioCytex)
 • Ruw materiaal: La Ferté Saint Aubin (Agro-Bio) & Gennevilliers

… en ook in Europa en de VS

 • Trombinegeneratie: Maastricht - Nederland (Thrombinoscope, Synapse)
 • Plasmatische hemostase: Bray - Ierland (reagentia en instrumenten), Lemgo - D (instrumenten), Clarkston-GA, VS (reagentia)