Evenementen & Congressen

22nd to 24th January

14th Dutch Hematology Congress / Arnhem - Netherlands

1st to 2nd April

NVTH / Koudekerke - Netherlands

21st to 23rd April

NVKC / Arnhem - Netherlands

25th September

AMSTOL Symposium / Amsterdam - Netherlands

5th to 6th November

NVVC / Arnhem - Netherlands

Top