Stago BNL bedrijfsethiek

Het succes van de bedrijfsactiviteiten en de reputatie van Stago zijn gegrondvest op de beginselen van eerlijk zakendoen en ethisch verantwoord gedrag van onze werknemers. Onze reputatie op het gebied van integriteit en uitstekende kwaliteit vereist zorgvuldige naleving van alle van toepassing zijnde wet- en regelgeving, zowel naar de letter als naar de geest, alsmede eerbiediging van de hoogste ethische normen.

Het voortgaande succes van Stago is afhankelijk van het vertrouwen van onze klanten en wij zetten ons in voor het behoud van dat vertrouwen. Ieder van ons is aan STAGO en haar klanten verplicht om te handelen op een wijze waarmee wij het blijvend vertrouwen van het publiek verdienen.


Op het hoofdkantoor van Stago International in Asnières sur Seine, Frankrijk, wordt een Ethische Commissie ingesteld. Ook kunnen, waar nodig, op het niveau van de verschillende Stago-entiteiten, Compliance-functionarissen worden aangewezen.

In situaties waarin het moeilijk is om de juiste koers te bepalen zal uw eigen beoordelingsvermogen, op basis van hoogstaande ethische uitgangspunten, u leiden als het gaat om de lijnen van aanvaardbaar gedrag. In geval van twijfel kunt u de aangelegenheid altijd open bespreken met uw direct leidinggevende, uw lokale Compliance-functionaris of, indien nodig, met ieder lid van de Ethische Commissie van Stago. Werknemers hoeven niet bang te zijn voor represailles wanneer ze problemen melden.

Wij erkennen dat het handhaven van de hoogste ethische normen op de werkplek hard werk en voortdurende aandacht vergt.

Stago Group en BNL code voor bedrijfsethiek

Lionel Viret