Persoonlijke ontwikkeling

Het ondersteunen van talenten in alle vestigingen van ons bedrijf is een van onze grootste doelstellingen. Daarbij gaan we in op de behoeften van elke individuele werknemer en proberen we de ideale voorwaarden te creëren zodat hij succesvol kan zijn en zichzelf kan ontplooien. Daarom kan elke medewerker – ongeacht in welk land hij werkzaam is en welke activiteit hij uitvoert – erop vertrouwen dat hij persoonlijk wordt ondersteund.

Voorbeelden van speciale ondersteuningsmaatregelen vindt u op de websites van de afzonderlijke dochtermaatschappijen.