Wat zijn de complicaties van de ziekte?

Infectieuze complicaties

Infectieuze complicaties gaan gepaard met de menselijke oorsprong van bepaalde bloedproducten die bij de behandeling van hemofilie A worden gebruikt: vroeger was virale transmissie (hiv, hepatitis B en C) een belangrijke complicatie van de behandeling van hemofilie A, maar sinds effectieve virale inactiveringsprocessen eind jaren 80 van de vorige eeuw werden geïntroduceerd, is dit risico geminimaliseerd.

Immunologische complicaties

Immunologische complicaties zijn het gevolg van immunisatie van patiënten die een behandeling ondergaan met factor VIII-concentraten. De daaruit voortvloeiende antilichamen neutraliseren factor VIII en maken het binnen enkele minuten ineffectief. Bij een derde van de patiënten zijn deze antilichamen tijdelijk van aard en verdwijnen ze binnen enkele dagen tot weken, terwijl ze bij anderen in variërende gehaltes aanwezig blijven. De aanwezigheid van antilichamen tegen factor VIII kan alternatieve therapeutische oplossingen noodzakelijk maken.

Osteoarticulaire complicaties

Osteoarticulaire complicaties zijn het gevolg van de hoge frequentie van hemartrose en leiden tot geleidelijk functieverlies en mechanische en inflammatoire pijn. Dergelijke laesies kunnen al zeer vroeg optreden en kunnen bij kinderen voorkomen.