Wat is de oorsprong van de ziekte?

Genetische aspecten

Het gen voor factor VIII bevindt zich op de lange arm van chromosoom X. Een enkel allel is aanwezig bij jongens/mannen, bij meisjes/vrouwen twee.
Dragers zijn over het algemeen niet-symptomatisch, hoewel sommigen een verminderde plasma-activiteit van factor VIII kunnen hebben (minder dan 50 %, dus 50 E/dl). Ze kunnen de anomalie aan hun kinderen doorgeven.

Haemophilia: transmission

Haemophilia: transmission


Er zijn diverse mutaties beschreven die verantwoordelijk zijn voor hemofilie A. De screening die gebruikmaakt van moleculaire biologische technieken vindt plaats om patiënten te typeren, dragers te identificeren en een prenatale diagnose te stellen. Deze genetische onderzoeken worden echter alleen in gespecialiseerde centra uitgevoerd.
Bij ongeveer een derde van de patiënten ontstaat de ziekte nadat een de novo mutatie is opgetreden in een familie bij wie tot op dat moment de ziekte niet aanwezig was.

Fysiologische aspecten

Factor VIII wordt door de lever gesynthetiseerd.
Het circuleert in plasma in een vorm die gebonden is aan een transporteiwit dat we de vonwillebrandfactor (VWF) noemen.
De ernst van hemorragische tekens hangt nauw samen met de ernst van de deficiëntie van de stollingsfactor in plasma. De ernst van de ziekte is meestal identiek bij de leden binnen één gezin en zal na verloop van tijd niet variëren.