Wat zijn de klinische symptomen?

Het typische ziektebeeld van APS wordt gekenmerkt door:

  • Trombose in de
    • venen
    • arteriën
    • kleine vaten
  • Foetale sterfte
  • Trombocytopenie

Het meest voorkomende klinische symptoom is een diepe veneuze trombose (DVT).
De meest voorkomende symptomen van een arteriële trombose zijn cerebrovasculaire events.
De meest voorkomende zwangerschapscomplicaties zijn vroege of late foetale sterfte, vroeggeboorte en pre-eclampsie.

In tegenstelling tot de duurzame aanwezigheid van antifosfolipidenantistoffen komen de klinische symptomen zelden voor.

Behalve de trombosesymptomen kan APS ook neurologische stoornissen veroorzaken, die geen rechtstreeks verband houden met trombotische letsels. Als voorbeeld worden cognitieve disfuncties of symptomen van een demyelinisatie genoemd.

Het catastrofale antifosfolipidensyndroom

Het catastrofale antifosfolipidensyndroom is een zeldzame (minder dan 1 % van de APS-gevallen), maar toch heel ernstige vorm van APS. Deze verschijningsvorm gaat gepaard met meerdere trombosen van de kleine vaten en leidt tot meervoudig, levensbedreigend orgaanfalen.