Welke testen worden er uitgevoerd?

Hemofilie B tests/></div>
</div>

<div class=
Tests biologiques de 1ère intention Laboratoriumdiagnostische eerstelijnstesten
   
Temps Céphaline + Activateur Geactiveerde partiële tromboplastinetijd
STA®-PTT Automate STA®-PTT Automate
 
   
taux de prothrombine Tromboplastinetijd
STA®-Neoplastine® STA® Neoplastin®
   
Taux de fibrinogène Fibrinogeenwaarde
STA®-Fibrinogen STA®-Fibrinogen
   
Temps de Thrombine Trombinetijd
STA®-Thrombin STA®-Thrombin
   
   
Tests complémentaires de 1ère intention Bijkomende eerstelijnstesten
   
Temps Céphaline + Activateur Geactiveerde partiële tromboplastinetijd
STA®-C.K. Prest®      STA®-C.K. Prest®
   
Test du mélange Plasmamengtest
Pool Norm® Pool Norm®
   
   
Tests biologiques de 2ème intention Laboratoriumdiagnostische tweedelijnstesten
   
Dosage Facteur VIII Bepalen van factor VIII
STA®-Deficient VIII STA®-Deficient VIII
   
Dosage Facteur IX Bepalen van factor IX
STA®-Deficient IX STA®-Deficient IX
   
Dosage Facteur XI Bepalen van factor XI
STA®-Deficient XI STA®-Deficient XI
   
Dosage Facteur XII Bepalen van factor XII
STA®-ImmunoDef XII STA®-ImmunoDef XII
   
VWF:Ag VWF:Ag
STA®-Liatest® STA®-Liatest®
VWF:Ag VWF:Ag
   
VWF:CB VWF:CB
Asserachrom® Asserachrom®
VWF:CB VWF:CB
   
Test de coagulation globale  Globale stollingstest
   
Génération de thrombine Trombinegeneratie
Calibrated Automated Thrombogram (CAT) Calibrated Automated Thrombogram (CAT)