Wat zijn de stadia van screening voor hemostase voorafgaand aan een chirurgische ingreep?

Er zijn drie hoofdstadia: 
  • anamnese; 
  • klinisch onderzoek;
  • laboratoriumonderzoek.
     

Anamnese

Dit is een belangrijk stadium, aangezien daarmee eventuele hemorragische neigingen kunnen worden gedetecteerd, als gevolg van een aandoening van primaire hemostase of van een coagulatiestoornis. Het gebruik van gestandaardiseerde vragenlijsten garandeert een betere kwaliteit van de informatie die wordt verkregen en van de interpretatie van die informatie.
Bij kinderen bij wie de persoonlijke voorgeschiedenis misschien minder informatie oplevert, kan het doeltreffender zijn een specifiek aangepaste vragenlijst te gebruiken die zich toespitst op de familiale voorgeschiedenis. Toch moet er rekening mee worden gehouden dat zeldzame hemorragische ziekten kunnen voortvloeien uit recessieve transmissie, en dat de persoonlijke en familiale voorgeschiedenis van het kind bijgevolg misschien weinig of geen informatie oplevert.

Klinisch onderzoek

Dit onderzoek is een aanvulling op de anamnese en kan met name tekenen van hemorragie van de huid en het slijmvlies onthullen.

Laboratoriumonderzoek

De standaardreeks laboratoriumtests bestaat uit een evaluatie van de bloedplaatjestelling, de PT (protrombinetijd) en de geactiveerde partiële tromboplastinetijd (APTT).
Een bloedplaatjestelling kan de aanwezigheid van trombocytopenie onthullen die mogelijk verantwoordelijk is voor de afwijkende primaire hemostase. Ze kan echter niet worden gebruikt om trombopathie op te sporen.