Wat is de oorzaak van de ziekte?

Diffuse intravasculaire coagulopathie (DIC) is een secundaire aandoening die als gevolg van een andere pathologische stoornis optreedt.

De pathologische situaties die tot DIC kunnen leiden, zijn in afbeelding 1 samengevat.
DIC kent zowel een fulminant, dat betekent acuut en heel snel, als een minder dreigend verloop.

In de volgende situaties kan een fulminante DIC als complicatie optreden:

  • ernstige infecties met grampositieve of gramnegatieve bacteriën die een septische shock tot gevolg kunnen hebben,
  • ernstige trauma's zoals door kneuzingen of grote brandwonden,
  • bepaalde complicaties bij de bevalling, in het bijzonder vruchtwaterembolie,
  • intravasculaire hemolyse,
  • sommige tumoren, in het bijzonder bepaalde vormen van leukemie en een aantal solide tumoren (pancreas, prostaat),
  • bepaalde leverpathologieën.
Open/gedecompenseerde DIC  
Infecties
•    gramnegatieve bacteriën (endotoxine)
•    grampositieve bacteriën (mucopolysacharide)
Intravasculaire hemolyse
•    hemolytische transfusiereactie
•    hemolyse
•    massale transfusie
Trauma's
•    ernstige weefselletsels (brandwonde, kneuzing)
•    hoofdletsels
•    vetembolie
Tumoren
•    leukemie (bv. AML M3 of M4)
•    solide tumoren (bv. pancreas, prostaat)
Complicaties bij de bevalling
•    vruchtwaterembolie
•    voortijdige placentaloslating
•    achterblijven van een dode foetus in de uterus
•    eclampsie, vruchtafdrijving
Intoxicaties
•    medicijnen (bv. amfetamine)
Leveraandoeningen
•    acute leverinsufficiëntie
•    cholestatische icterus
 
Latente/gecompenseerde DIC  
Hart- en vaatziekten
•    klepstents
•    vergroot hemangioom
•    aneurysma
Hematologische aandoeningen

Ontstekingssyndromen
Renovasculaire aandoeningen
 
Auto-immuunziekten
•    transplantaatafstoting

Afbeelding 1: De belangrijkste pathologieën met betrekking tot DIC
(volgens Prieto M. International Congress Series 2002; 1237: 163-8)