Welke testen worden er uitgevoerd?

Tests biologiques de 1ère intention

Laboratoriumdiagnostische eerstelijnstesten

Temps Céphaline + Activateur

Geactiveerde partiële tromboplastinetijd

STA®-PTT Automate

STA®-PTT Automate

taux de prothrombine

Tromboplastinetijd

STA®-Neoplastine®

STA® Neoplastin®

Taux de fibrinogène

Fibrinogeenwaarde

STA®-Fibrinogen

STA®-Fibrinogen

Temps de Thrombine

Trombinetijd

STA®-Thrombin

STA®-Thrombin

Tests complémentaires de 1ère intention

Bijkomende eerstelijnstesten

Temps Céphaline + Activateur

Geactiveerde partiële tromboplastinetijd

STA®-C.K. Prest®     

STA®-C.K. Prest®

Test du mélange

Plasmamengtest

Pool Norm®

Pool Norm®

Tests biologiques de 2ème intention

Laboratoriumdiagnostische tweedelijnstesten

Dosage Facteur VIII

Bepalen van factor VIII

STA®-Deficient VIII

STA®-Deficient VIII

Dosage Facteur IX

Bepalen van factor IX

STA®-Deficient IX

STA®-Deficient IX

Dosage Facteur XI

Bepalen van factor XI

STA®-Deficient XI

STA®-Deficient XI

Dosage Facteur XII

Bepalen van factor XII

STA®-ImmunoDef XII

STA®-ImmunoDef XII

VWF:Ag

VWF:Ag

STA®-Liatest®

STA®-Liatest®

VWF:Ag

VWF:Ag

VWF:CB

VWF:CB

Asserachrom®

Asserachrom®

VWF:CB

VWF:CB

Test de coagulation globale 

Globale stollingstest

Génération de thrombine

Trombinegeneratie

Calibrated Automated Thrombogram (CAT)

Calibrated Automated Thrombogram (CAT)

Top