Wat is de oorzaak van de ziekte?

Diffuse intravasculaire coagulopathie (DIC) is een secundaire aandoening die als gevolg van een andere pathologische stoornis optreedt.

De pathologische situaties die tot DIC kunnen leiden, zijn in afbeelding 1 samengevat.
DIC kent zowel een fulminant, dat betekent acuut en heel snel, als een minder dreigend verloop.

In de volgende situaties kan een fulminante DIC als complicatie optreden:

  • ernstige infecties met grampositieve of gramnegatieve bacteriën die een septische shock tot gevolg kunnen hebben,
  • ernstige trauma's zoals door kneuzingen of grote brandwonden,
  • bepaalde complicaties bij de bevalling, in het bijzonder vruchtwaterembolie,
  • intravasculaire hemolyse,
  • sommige tumoren, in het bijzonder bepaalde vormen van leukemie en een aantal solide tumoren (pancreas, prostaat),
  • bepaalde leverpathologieën.

Open/gedecompenseerde DIC

Infecties
•    gramnegatieve bacteriën (endotoxine)
•    grampositieve bacteriën (mucopolysacharide)

Intravasculaire hemolyse
•    hemolytische transfusiereactie
•    hemolyse
•    massale transfusie

Trauma's
•    ernstige weefselletsels (brandwonde, kneuzing)
•    hoofdletsels
•    vetembolie

Tumoren
•    leukemie (bv. AML M3 of M4)
•    solide tumoren (bv. pancreas, prostaat)

Complicaties bij de bevalling
•    vruchtwaterembolie
•    voortijdige placentaloslating
•    achterblijven van een dode foetus in de uterus
•    eclampsie, vruchtafdrijving

Intoxicaties
•    medicijnen (bv. amfetamine)
Leveraandoeningen
•    acute leverinsufficiëntie
•    cholestatische icterus

Latente/gecompenseerde DIC

Hart- en vaatziekten
•    klepstents
•    vergroot hemangioom
•    aneurysma

Hematologische aandoeningen

Ontstekingssyndromen

Renovasculaire aandoeningen

Auto-immuunziekten
•    transplantaatafstoting

Afbeelding 1: De belangrijkste pathologieën met betrekking tot DIC
(volgens Prieto M. International Congress Series 2002; 1237: 163-8)

Top