Een job in onderzoek & ontwikkeling (O&O)

O&O is van cruciaal belang voor de zaken en de prestaties van de Stago Groep. Deze topafdeling maakt meer dan 21 % van het personeel uit. Ze produceert medische testsystemen speciaal voor hemostase, wat bijzondere vaardigheden vereist bij het ontwerpen en ontwikkelen van reagentia, geautomatiseerde instrumenten en consumptieartikelen. O&O stelt mannen en vrouwen met specifieke kennis op verschillende domeinen tewerk:
  • Reagentia: enzymologie, immunologie, biochemie, microbiologie, chemie, enz.
  • Instrumentatie: automatische toestellen, elektronica, software, mechanica, vloeistoffen, optica,systemen, enz.
  Het implementeren van die vaardigheden in multidisciplinaire projecten is van toepassing op de continue verbetering van de verkochte producten, alsook op het ontwikkelen van nieuwe producten.

  Een aantal voorbeelden van functies binnen O&O:

  O&O-reagentiatechnicus

  Functie:

  • U werkt mee aan projecten om nieuwe diagnostische reagentia te ontwikkelen en aan technische studies.
  • U analyseert de resultaten in samenwerking met de rest van het team en staat in voor het opstellen van de rapporten en het beheren van de relevante bestanden.
  • U zorgt voor een vlotte werking van het laboratorium en in het bijzonder voor de metrologische controle van alle toestellen.

  Kwalificaties:

  • U bent in het bezit van een bachelordiploma (2 jaar hoger onderwijs) in biologische analyses, biochemie, bioanalyses en -controles, biologische engineering of biotechnologieën.

  O&O-reagentia-ingenieur/projectmanager

  Functie:

  • U werkt mee aan projecten om formules voor nieuwe diagnostische reagentia te ontwikkelen.
  • U zorgt voor de overdracht en opvolging van projecten in de pilootfase.
  • Binnen die context bent u verantwoordelijk voor de technische studies en zorgt u ervoor dat de projecten aan de specificaties, deadlines en het interne kwaliteitssysteem voldoen.
  • U bent gespecialiseerd in hemostase, immunologie, enzymologie, microbiologie of u hebt ervaring in het ontwikkelen van een geïntegreerd biologiesysteem.
  • U kunt een team leiden.

  Kwalificaties:

  • U hebt een ingenieursdiploma of een masterdiploma in biotechnologieën en/of biochemie.

  O&O-instrumentatietechnicus

  Functie:

  • U werkt mee aan projecten om instrumenten te wijzigen en te ontwikkelen en u voert technische     studies uit.
  • U analyseert de resultaten met uw team, stelt rapporten op en beheert de relevante bestanden.
  • U zorgt voor de vlotte werking van uw afdeling en draagt bij tot het onderhouden en controleren vande uitrusting.

  Kwalificaties:

  • U bent in het bezit van een bachelordiploma (2 jaar hoger onderwijs) in geautomatiseerde toestellen, elektronica, software, systemen of mechanica.

  O&O-elektronica-ingenieur/projectmanager

  Functie:

  • U voert haalbaarheidsstudies uit.
  • U bent verantwoordelijk voor de specificaties, het ontwerp, de ontwikkeling en de goede werking van alle elektrische of elektronische processen in de instrumenten.
  • U bent verantwoordelijk voor en behandelt problemen met de hardware, firmware, sensoren en meetsystemen, prototypes, routering en bekabeling.

  Kwalificaties:

  • U hebt een ingenieursdiploma of een masterdiploma in elektronica.

  O&O-software-ingenieur/projectmanager

  Functie:

  • U werkt in een ontwikkelingsteam of een ontwikkelingsmethodenteam waar u softwarepakketten ontwerpt en produceert die de door Stago ontwikkelde medische testrobots aandrijven.
  • Samen met de kwaliteitsafdeling staat u borg voor de hoge kwaliteit en het hergebruiken van die softwarepakketten.
  • U bent gespecialiseerd in objectgeoriënteerd ontwerp en programmeren.
  • Afhankelijk van uw ervaring staat u aan het hoofd van een team van software-ingenieurs die in projectmodus werken.

  Kwalificaties:

  • U hebt een ingenieursdiploma of een masterdiploma in computers.

  Functie:

  • Uw taken omvatten het bestuderen van concepten, het ontwikkelen en in productie brengen van de mechanische functies van de instrumenten.
  • U controleert zowel de resultaten als de kostenoptimalisering van de gekozen oplossingen.
  • U werkt samen met de teams van vloeistoffen en warmtewetenschap,    mechatronicaprojectenbetrouwbaarheid en mechanica.

  Kwalificaties:

  • U hebt een diploma of een masterdiploma in mechanische engineering.

  Systeemingenieur/-ontwerper

  Functie:

  • U produceert het systeemontwerp en de multidisciplinaire specificaties voor instrumenten, in overeenstemming met alle technologische O&O-afdelingen (elektronica, software, mechanica, enz.).
  • U voert operationele en architectuurtesten uit en specificeert de middelen voor de systeemtesten.
  • U zorgt ervoor dat de subsystemen technisch en operationeel op dezelfde lijn liggen.

  Kwalificaties:

  • U hebt een ingenieursdiploma of een masterdiploma in systemen. Dankzij uw opleiding en werkervaring hebt u multidisciplinaire vaardigheden in mechanica, elektronica en computerwetenschappen opgebouwd.