Een job in ondersteuningsfuncties

De ondersteuningsfuncties adviseren en begeleiden de andere activiteiten van de Stago Groep. Deze functies binnen human resources, communicatie, juridische zaken, IT, managementcontrole, boekhouding of algemene diensten bieden een niveau van dienstverlening dat van essentieel belang is voor de uitmuntendheid van de operationele teams en voor de algemene efficiëntie van het bedrijf.

Een aantal voorbeelden van ondersteuningsfuncties:
 

Boekhouder

Functie: Een boekhouder bij Stago heeft een uitgebreid takenpakket:

 • als algemeen boekhouder bent u verantwoordelijk voor het beheer van vaste activa en controleert u de samenhang en de nauwkeurigheid van de boekhouding;
 • als bankboekhouder voert u betalingen uit, staat u in voor het beheer van de liquide middelen en verwerkt u onkostennota's;
 • als leveranciersboekhouder bent u verantwoordelijk voor het verwerken van facturen, vult u de boekhouding in conform de boekhoudingsregels en -procedures en zorgt u ervoor dat de leveranciers op tijd worden betaald.

Kwalificaties:

 • U bent in het bezit van een bachelordiploma (2 jaar hoger onderwijs) in boekhouding/management.

Managementcontroleur

Functie:

 • U werkt in het hoofdkantoor of in een industriële vestiging of u bent verantwoordelijk voor een bedrijfsactiviteit en helpt bij de financiële controle en het optimaliseren van de financiële resultaten van het bedrijf.
 • Met behulp van het operationele personeel stelt u een plan op om de doelstellingen te bereiken, controleert en analyseert u de resultaten en stelt u corrigerende maatregelen voor.

Kwalificaties:

 • U hebt een ingenieurs- of handelsdiploma met een specialisatie in managementcontrole.
 • U bent vertrouwd met statistische tools en financiële concepten.
 • U spreekt vloeiend Engels.

Toepassingsmanager/computerspecialist

Functie:

 • Samen met de projectmanagers werkt u mee aan het uiteenzetten van de behoeften voor de verschillende bedrijfsactiviteiten.
 • Als u een project beheert, werkt u mee aan de productie van computertoepassingen onder uw verantwoordelijkheid, in projectmodus. Daarna staat u in voor het onderhouden en upgraden van dietoepassingen.

Kwalificaties:

 • U hebt een postgraduaat in informatie- en/of organisatiesystemen.

Advocaat in het vennootschapsrecht/gezondheidsrecht

Functie:

 • U onderhandelt over en stelt verschillende internationale overeenkomsten op (overeenkomsten voor de distributie, de verkoop van producten en diensten, onderaannemers, enz.).
 • U beheert zaken met betrekking tot de intellectuele-eigendomsrechten.
 • U adviseert het operationele personeel over verschillende kwesties met betrekking tot de sector op het vlak van gezondheidsrecht.

Kwalificaties:

 • U hebt een postgraduaat in privaatrecht, vennootschapsrecht en/of gezondheidsrecht, aangevuld met CAPA- en/of LLM-kwalificaties.
 • U hebt een uitgebreide professionele ervaring in een internationale groep en een goed begrip van de gezondheidssector.
 • U spreekt vloeiend Engels.