Nieuw assortiment kwaliteitscontroles STA®-Routine QC: het aanbod dat het best is afgestemd op de routineactiviteiten van het laboratorium

Volgens de reglementaire vereisten moeten regelmatig interne kwaliteitscontroles (IKC's) worden uitgevoerd op minstens 2 concentratieniveaus (normaal en pathologisch) om de prestatie van de analysesystemen te verifiëren en bevestigen.
Nieuw assortiment kwaliteitscontroles STA®-Routine QC: het aanbod dat het best is afgestemd op de routineactiviteiten van het laboratorium

Aan de hand van een getitreerde IKC kan de nauwkeurigheid en precisie van de combinatie 'reagens - analyzer' worden geëvalueerd en kan dus  de betrouwbaarheid van de resultaten van uw patiënten worden gegarandeerd.

Dankzij het nieuwe STA®-Routine QC-assortiment van Stago beschikt u over:

  • verschillende concentratieniveaus, die de meeste klinische contexten (normaal, pathologisch en 'superpathologisch' weerspiegelen)
  • een verlengde stabiliteit van 24 uur, gecombineerd met een verpakking van 2 ml, om verschillende controlereeksen per dag uit te voeren, en tegelijk uw werkingsbudget te optimaliseren
  • multiparametrische controles met titers afgestemd op de internationale normen
  • automatisch beheer van al uw gegevens via de streepjescodes (waarden, lotnummers, stabiliteit, vervaldatum …).
     
    Er zijn nu twee nieuwe getitreerde IKC's beschikbaar voor routineactiviteiten:
  • STA®-Routine QC 2 ml Ref. 00554 (normaal en pathologisch niveau) voor de volgende parameters: PT (sec., % en INR), ACT,  fibrinogeen, trombinetijd en functionele antitrombinetijd.
  • STA®-Routine QC P Plus Ref. 00714 (normaal en 'superpathologisch' niveau) voor de volgende parameters: PT (sec. en %), ACT,  fibrinogeen, trombinetijd en functionele antitrombinetijd.