HomepageProducten & dienstenNieuwe producten > Coag.One by Stago: in één stap naar uitmuntendheid

Coag.One by Stago: in één stap naar uitmuntendheid

<- Back to: Nieuwe producten

Stago introduceert Coag.One, een nieuwe middleware ter ondersteuning van laboratoria om te blijven voldoen aan de veranderingen en vereisten binnen de klinische pathologie. De constante evolutie binnen het laboratorium plaatst meer en meer de nadruk op communicatie en uitwisseling van informatie, waar dan ook, wanneer dan ook. Coag.One is Stago’s oplossing om in deze behoeften te voorzien.

Dit nieuwe digitale systeem is gebaseerd op vier pijlers:

  • connectiviteit en consolidatie
  • productiviteit en efficiëntie
  • ondersteuning bij klinische besluitvorming
  • kwaliteit en naleving

CONNECTIVITEIT EN CONSOLIDATIE

Coag.One by Stago maakt het mogelijk om binnen een netwerk van laboratoria een onbeperkt aantal analyzers, verspreid over meerdere locaties binnen dit netwerk, te koppelen. Hierdoor wordt het gemakkelijker om binnen het netwerk data te organiseren, centraliseren, en te delen. Zodoende wordt een complex en veeleisend proces eenvoudiger en efficiënter.

PRODUCTIVITEIT EN EFFICIENTIE

Door alle data bijeen te brengen onder één enkele interface verhoogt Coag.One by Stago de productiviteit. Laboratoria dienen voortdurend hun output te verhogen, de doorlooptijd te verlagen en daarbij moeten ze constant aan de hoogste kwaliteitsstandaarden te blijven voldoen.
De nieuwe middleware helpt bij het optimaliseren van alle processen dankzij het geavanceerde en gecentraliseerde beheersysteem. Door het nauwgezet kunnen volgen van key performance indicators en de kwaliteitscontrole wordt het mogelijk om de doorlooptijd significant te verkorten.

ONDERSTEUNING BIJ KLINISCHE BESLUITVORMING

Coag.One by Stago biedt standaardisatie van een hoog niveau aan met behulp van autovalidatie regels en Coag algoritmes. Deze sturing en ondersteuning bij het maken van analyses helpen bij het nemen van de juiste beslissing. Zodoende wordt laboranten een overvloed aan data, om fouten te vermijden of te corrigeren, bespaard.

KWALITEIT EN NALEVING

De vierde pijler van Coag.One by Stago is complete traceerbaarheid, wat laboratoria in staat stelt de nodige maatregelen omtrent cybersecurity te nemen. Confidentialiteit en data beveiliging regels worden gewaarborgd, tegelijkertijd blijft de integriteit en kwaliteit van alle bewaarde data behouden.
Coag.One by Stago bevat ook de nodige hulpmiddelen toegespitst op de specifieke behoeftes van het laboratorium die helpen bij het naleven van de accreditatie procedures.

Coag.One by Stago: een uniek, gecentraliseerd systeem dat zal leiden tot een positieve omwenteling voor de operationele efficiëntie van het hemostase lab beheer.

Top