HomepageProducten & dienstenNieuwe producten > Bijkomend vloeibaar reagens! Neem de controle over uw D-dimeertests

Bijkomend vloeibaar reagens! Neem de controle over uw D-dimeertests

<- Back to: Nieuwe producten

De meting van de D-dimeren is essentieel voor hemostaselaboratoria: de resultaten spelen een beslissende rol in de uitsluitingsdiagnose van VTE. D-dimeertests worden dagelijks uitgevoerd als dringende onderzoeken (24u./24, 7d./7).

De garantie van de patiëntenresultaten is cruciaal: de D-dimeer interne kwaliteitscontroles (IKC's) garanderen de continue verificatie van de prestaties van het systeem (reagens-instrumentkoppel) via:

  • De evaluatie van de nauwkeurigheid.
  • De snelle detectie van afwijkingen.
  • De opvolging van de coherentie van de resultaten.

Stago stelt u een betrouwbaar, snel, vloeibaar, gebruiksklaar en volledig geautomatiseerd systeem voor met de STA®- Liatest® D-Di Plus en de STA®-D-Di Control.

De CIQ STA®-D-Di Control:

Beantwoorden aan de internationale aanbevelingen op het vlak van kwaliteitscontroles*
2 controles, getitreerd op niveaus aangepast aan het meetgebied
Controle 1: ~0,75 µg/ml FEU
Controle 2: ~2,30 µg/ml FEU

Zijn aangepast aan uw dagelijkse activiteit

  • Gebruiksklare vloeistoffen: geoptimaliseerde tijdswinst en uitvoerbaarheid; geen fouten meer verbonden aan manuele reconstitutiestappen
  • Hogere stabiliteit: 72 uur aan boord van de STA-R® en STA Compact® automaten, 15 dagen na opening en bewaring bij 2-8°C
  • Flacons van 2 ml: mogelijkheid om verschillende controles per dag te doen op dezelfde flacon

Een essentiële component van uw systeem dankzij automatisch ingevoerde gegevens (systeem met streepjescode)

  • Automatische toewijzing van de marges van de leverancier, die de veiligheid van het systeem garanderen
  • Optimaal beheer van volumes, stabiliteit, houdbaarheidsdata, lotnummers.

STA®-D-Di Control [*]** - Ref. 00868
Verpakking: 2 lagen x 6 flacons x 2 ml - Vloeistof
Stabiliteit na opening aan boord: 72 uur op STA R® en STA Compact® automaten
Stabiliteit na opening bij 2-8°C: 15 dagen in de oorspronkelijke flacon

Bijhorende reagentia:
- STA®-Liatest® D-Di Plus*** - Ref. Nr. 00662
- STA®-Liatest® D-Di - Ref. 00515
Programma EEQ D-Di in combinatie met Qualiris QC Premium D-Dimer **** - Ref. 01049

*  §5.6.1 ISO-norm 15189:2007
**waarden verstrekt ter informatie
*** Producten niet beschikbaar in de Verenigde Staten en Canada.
**** EKC: Externe kwaliteitscontrole, Qualiris QC Premium D-Dimer beschikbaar als u zich inschrijft voor het Qualiris-programma

Top