Kwaliteitsbeleid

Een gedeeld engagement

Al vele jaren is het de visie van Stago om de referentie en marktleider op het vlak van de hemostase- en trombosediagnose te worden. 

  • Het is onze missie om betrouwbare, uiterst performante en veilige systemen voor de gezondheidszorg te ontwikkelen zodat we het verloop van hemostasepathologieën beter kunnen voorkomen, begrijpen, behandelen en opvolgen.
  • Centraal daarbij staan onze waarden: Kennis: wetenschappelijke en technische expertise, klantenbehoeften en marktveranderingen; Prestaties ondersteund door een geest van ondernemerschap en teamwork; Klantentevredenheid, Ethiek en Welzijn voor de patiënten, maar ook voor de partners en de werknemers.

Daartoe heeft Stago een kwaliteitsbeheerssysteem gecreëerd dat op de volgende doelstellingen is gebaseerd:

  • de producten, diensten, activiteiten en werkmethoden voldoen te allen tijde aan:
    • veranderingen in een wettelijke, regelgevende en standaardcontext,
    • alle andere engagementen,
  • de nodige aandacht voor alle betrokken partijen om ervoor te zorgen dat we aan hun behoeften voldoen,
  • een perfecte aanpassing van onze knowhow en organisatie,
  • een positief momentum inzake communicatie, bewustzijn en continue verbetering met betrekking tot alle werknemers.

Die doelstellingen, die door het uitvoerende management werden goedgekeurd en regelmatig worden herzien, zijn ons allemaal bekend. Het uitvoerende comité zorgt ervoor dat die doelstellingen altijd relevant zijn en dat het kwaliteitsbeheerssysteem efficiënt is.

Als de doelstellingen niet worden gehaald, moet het reactievermogen van ons allemaal voor geschikte oplossingen zorgen.

We moeten ons allemaal bewust zijn van de essentiële rol die we binnen de kwaliteitsaanpak spelen en volledig betrokken zijn bij de drang naar vooruitgang van ons bedrijf.

Het is door de mobilisatie en het engagement van ons allemaal dat we op de best mogelijke manier aan de behoeften van onze klanten en partners blijven voldoen.

Top