Open sollicitatie

Identificatie

Aanspreektitel:*

Solliciteren

Maximaal 1 MB (pdf, doc, jpg)

Gelieve onderstaand formulier zorgvuldig in te vullen.

Uw gegevens zullen met de computer worden verwerkt en strikt vertrouwelijk worden behandeld.

Om de privacy van de persoonlijke gegevens van de gebruikers van deze website te garanderen, engageert Stago, als verwerkingsmanager, zich om ervoor te zorgen dat persoonlijke gegevens op deze website worden verzameld en verwerkt in overeenstemming met de wet nr. 78-17 van 6 januari 1978 betreffende de bescherming van individuen met betrekking tot het verwerken van persoonlijke gegevens, ook wel de ‘Informatica en vrijheden’-wet genoemd. In dat opzicht is de website ‘Stago.com’ onder het nummer 1434541 bij de CNIL (de Franse instantie ter bescherming van de privacy en de persoonlijke gegevens) geregistreerd.

De informatie die u ons verschaft, wordt met de computer verwerkt en is gericht op het aanwerven van mensen.

Conform artikels 39 e.v. van de ‘Informatica en vrijheden’-wet verleent Stago u het recht om uw persoonlijke gegevens te raadplegen, te wijzigen, te verbeteren en te verwijderen. U hebt ook het recht om, rechtsgeldig, bezwaar tegen het verwerken van uw persoonlijke gegevens te maken. U kunt uw rechten uitoefenen door contact op te nemen met de internetafdeling van Stago.

De informatie die u ons verschaft, is enkel voor intern gebruik bestemd.

Top