HomepageNieuwsFocus op Hemostase > Papieren bijsluiters in het tijdperk Stago Web 3.0

Papieren bijsluiters in het tijdperk Stago Web 3.0

<- Back to: Focus op Hemostase

Via de website www.stago.com krijgt u toegang tot het platform 'IFU' ('Instruction For Use'), waar u de digitale versie van onze documenten vindt.

Dit project past volledig in het Web 3.0 van Stago. Het sluit ook naadloos aan bij het milieubewustheid project van Stago, dat enkele jaren geleden werd gelanceerd en tot de certificatie ISO 14001 heeft geleid.

Naast het groene aspect van het project, biedt de digitalisering de gebruikers nog een ander, zeer concreet voordeel. Gebruikers kunnen niet alleen de laatste bijsluiters van de reagentia, de veiligheidsinformatiebladen (VIB) en de gebruikershandleidingen voor de instrumenten (referentiehandleiding, gebruiksaanwijzing) online bekijken en/of downloaden, maar krijgen ook toegang tot de verschillende versies van de bijsluiters. Die onmiddellijke toegankelijkheid beantwoordt aan de reglementaire vereisten op het vlak van traceerbaarheid, nodig om geaccrediteerd te worden. 

Concreet:

  • Via www.stago.com geeft de gebruiker, zonder login of wachtwoord, op in welk land hij zich bevindt om ALLEEN de documenten van producten die in dat land geregistreerd zijn en/of gecommercialiseerd worden, te downloaden.
  • De gebruiker voert de e-code of de referentie van het product in.
  • Daarna downloadt hij de documenten van de overeenkomstige producten. 

De papieren documenten zullen geleidelijk aan verdwijnen in de kits naarmate nieuwe loten worden aangemaakt (ongeveer 18 maanden). Vanaf het eerste jaar kan op die manier anderhalve ton papier worden bespaard!

Top