In het teken van gezondheid

Complicaties van heparinebehandeling

Bij gebrek aan een duidelijke laboratoriumtest was het heel lang heel moeilijk om de ernstigste complicatie, meer bepaald type II heparinegeïnduceerde trombocytopenie (HIT), te diagnosticeren ... In nauwe samenwerking met een...

[more]

STA-Procoag-PPL of hoe micropartikels met ons praten

In het midden tussen plasmahemostase en cellulaire hemostase bevinden zich de micropartikels die rijk zijn aan procoagulante fosfolipiden. Een stijging in die procoagulante activiteit wordt in veel ziekteprocessen beschreven,...

[more]

Gelijke tred houden met de veranderingen in de biomedische wetenschap

Door het luisteren naar en uitwisselen van ideeën met leden van de biomedische wetenschapswereld heeft Stago zijn expertise in de zoektocht naar oplossingen kunnen uitbreiden zodat het op die veranderingen kon anticiperen en ze...

[more]

Volledige industriële autonomie

Het uitvoeren van een gebalanceerd beleid met betrekking tot investeringen in onderzoek & ontwikkeling (O&O), technologische controle en rationele aankopen is een belangrijke stap in het streven naar duurzame groei, die ons de...

[more]

Top